ביקורת חמורה על תפקוד האפוטרופוס הכללי, האיש השווה מיליונים: "שלטון היחיד" של עמרם בלום

"ביקורת חמורה על תפקוד האפוטרופוס הכללי, האיש השווה מיליונים: "שלטון היחיד" של עמרם בלום" / טובה צימוקי, ידיעות אחרונות, 12.1.94

"בידיו נכסים וקרנות בשווי כ- 700 מיליון שקל, ואחד התפקידים בעלי העוצמה במדינה... ועדה שמינה שר המשפטים הקודם דן מרידור עסקה, לראשונה מאז קום המדינה, בבדיקת תפקידי האפוטרופוס הכללי, מבנה סמכויותיו וארגון משרדו. זאת לאחר שדוחות מבקרת המדינה ותחקירים עיתונאיים רבים גילו יותר מקורטוב של אי סדר בפעולותיו... הוועדה מצאה, כי "ריכוזיות היתר נובעת לא רק מעמדו של נושא המשרה ומהגדרת תפקידיו, אלא מהאופן בו מולא ועוצב התפקיד למעשה. הוועדה התרשמה מדברים שהשמיעו בפניה אנשים מתוך המערכת ומחוצה לה, אשר הסתייגו ממילוי התפקיד באופן בו עיקר כוח ההחלטה והתווית דרך הפעולה מרוכזים בידי אדם אחד. למבנה המערכת הצטרפו אישיותם של ממלאי התפקידים, וכל אלה הובילו למה שתוא בפני הוועדה כ"שלטון יחיד"... מתברר, שהאפוטרופוס הוא גם אגף במשרד המשפטים, וגם עצמאי הפועל מתוקף חוק... למעשה לא קיימת רשימה מסודרת של עזבונות לטובת המדינה, שהועברו לטיפול עורך דין מטענה. דומה כי אין צורך לבאר את הנזק שעלול להיגרם ממחדל זה... מתעורר ניגוד עניינים בין מעמדם של אנשי האפוטרופוס כנאמנים בקרן, לבין חובתו להגן על זכויות הנהנים כנגד אנשיו." למה ניגוד אינטרסים? מצד אחד על האפוטרופוס לדאוג לחוסים ולרכושם – ומצד שני הוא דואג לקופת המדינה. הדוח נמסר אתמול לשר המשפטים הנוכחי דוד ליבאי, שמודע אף הוא לבעייתיות הקשה בתפקוד האפוטרופוס הכללי."

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה